Sense and Sensibility

Sense and Sensibility har utgangspunkt i bykart, men logikken i kartet er oppløst i materialets folder. Skulpturene er i ferd med å bli noe annet, de ligner klær, nye landskap, eller nye tegn – som må tolkes eller oppleves og sanses som form.

Filten er laget av Mongolske nomader. De bruker filten over og under seg på sine reiser over steppene.

“Sense and Sensibility I”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal

 

“Sense and Sensibility II”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal

 

“Sense and Sensibility III”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal
“Sense and Sensibility IV”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal
“Sense and Sensibility V”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal
“Sense and Sensibility VI”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal
“Sense and Sensibility VII”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal
“Sense and Sensibility VIII”, Karen Lidal, 2017. Mongolsk filt. Foto: K. Lidal