Her Constructions (Frankfurt Kitchen Revisited)

Installasjon
2010
Konstruksjonstre, OSB plater, skrivebord, stol, printer, papir, monitor
1,9 x 3,4 x 2,2 m

Installasjonen er basert på Frankfurt kjøkkenet, designet av Margrethe Schütte-Lehotsky i 1928. Kjøkkenet var så effektivt i sin utforming at kvinnen fikk frigitt tid til arbeid utenfor hjemmet. Prosjektet undersøker sammenhengene mellom kvinnelig og mannlig arkitektur.

Laget til Gentle Actions og habitatet med navn Making a Living på Kunstnernes hus.

Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal