Kyriakon (Relocated Holy Space)

2012
Performancevideo 6 min 44 sek, bomullslerret og gaffateip
SÅ festival

Hva er et hellig rom? I Kyriakon ser vi kunstneren legge ut en plantegning på bakken på festivalområdet. Plantegningen er en 1:1 kopi av møtesalen i Sub Church (som er arrangører av SÅ). Lokalet ligger i Kirkegata 34 i Oslo, og har tidligere huset flere natt- og homseklubber. I dag brukes rommet hovedsaklig som konsertsal for Sub Scene og til søndagsmøtene i Sub Church. Gjennom å legge ut plantegningen, dannes langsomt en avgrensning.