Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen – Jubilumsutstilling for NTK

Hovedutstilling i Finnskogutstillingen 2017 på Røgden Bruk
Åpning kl 18:00 fredag 10. mars

Jeg viser et eldre, og to nye arbeider. Velkommen!

“Utstillingen viser mangfoldet innen norsk tekstilkunst.
Kunstnerorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere (NTK) feirer i år sitt 40-års jubileum, og alle medlemmene ble invitert til å søke om deltakelse på utstillingen. Responsen var stor, og det er gjort et utvalg på ca 50 kunstverk. Med Røgden Bruks fantastiske format, vil kunsten bre seg i hele lokalet; fra gulv til tak, i rommet og på gulvet. Utstillingen realiseres i tråd med idealene om kollektivitet og dugnadsånd som rådet i 1977 da NTK ble dannet. Initiativtager er Marianne Tjønn, og med seg i arbeidsgruppen har hun Solveig Aalberg og Anne Knutsen.

Utstillingen har fått støtte av Norske Tekstilkunstnere som et av årets SOFT moments”

(Tekst fra Finnskogutstillingen.no, der finner du også mer info)

Nederst i bildet: “Sense And Sensibility II”, Karen Lidal 2016. Foto: Karen Lidal
Sense And Sensibility I, Karen Lidal 2016. Foto: Karen Lidal
Øverst: “Work / Labor (After Hannah Arendt), Karen Lidal 2010. Foto: Karen Lidal
Fra monteringen av utstillingen på Røgden Bruk. Foto: Karen Lidal
Sense and Sensibility, 2016. Mongolian felt, digital cut. Photo: K. Lidal