Her Constructions (Frankfurt Kitchen Revisited)

2010
Installation
Construction wood, OSB boards, desk, chair, printer, paper, monitor
1,9 x 3,4 x 2,2 m

The installation is based on the Frankfurt kitchen, designed by Margrethe Schütte-Lehotsky in 1928. The kitchen was so efficient in it’s design, that it ultimately led to more time for women to spend working out of the house. The project looks at the connections between male and female architecture.

Made for «Gentle Actions» and the habitat called «Making a Living» at Kunstnernes hus, Oslo.

_

2010
Installasjon
Konstruksjonstre, OSB plater, skrivebord, stol, printer, papir, monitor
1,9 x 3,4 x 2,2 m

Installasjonen er basert på Frankfurt kjøkkenet, designet av Margrethe Schütte-Lehotsky i 1928. Kjøkkenet var så effektivt i sin utforming at kvinnen fikk frigitt tid til arbeid utenfor hjemmet. Prosjektet undersøker sammenhengene mellom kvinnelig og mannlig arkitektur.

Laget til Gentle Actions og habitatet med navn Making a Living på Kunstnernes hus.

Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal
Photo: Karen K. Lidal
Her Constructions, Karen Lidal 2010. Foto: K. Lidal