Kyriakon (Relocated Holy Space)

Performance, video 6 mins 44
2012
Cotton canvas and duct tape
SÅ festival, Gran

What makes a space holy? In Kyriakon you can see the artist laying out a ground plan on the gras of the festival area. The ground plan is a 1:1 copy of the former meeting hall at Sub Church (which is the organization behind the SÅ festival.) The space is in Kirkegata 34 in Oslo, and has previously been used as different night – and gay clubs. Today, the room is mostly used as a consert hall for Sub Scene, and for the sunday services for Sub Church.

Through the laying out of the plan, a division slowly appears.

All photos: Karen K. Lidal

_

2012
Performancevideo 6 min 44 sek, bomullslerret og gaffateip
SÅ festival, Gran

Hva er et hellig rom? I Kyriakon ser vi kunstneren legge ut en plantegning på bakken på festivalområdet. Plantegningen er en 1:1 kopi av møtesalen i Sub Church (som er arrangører av SÅ). Lokalet ligger i Kirkegata 34 i Oslo, og har tidligere huset flere natt- og homseklubber. I dag brukes rommet hovedsaklig som konsertsal for Sub Scene og til søndagsmøtene i Sub Church. Gjennom å legge ut plantegningen, dannes langsomt en avgrensning.