The Annual Exhibition of Norwegian Crafts 2021

Opening at Sørlandet Kunstmuseum Kristiansand on Sat Oct 2nd 1400

2.10 – 28.11.2021 Sørlandets Kunstmuseum
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen
av norsk samtids- kunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett
og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens
materialbaserte kunst. keep reading … (Norwegian)